Apel samorządowców w sprawie sytuacji w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Apel samorządowców w sprawie sytuacji w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Apel samorządowców tworzących Stowarzyszenie #DolnyŚląskWspólnaSprawa w sprawie sytuacji w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Samorządowcy,

zwracamy się do Was z apelem i prośbą przed zbliżającą się nadzwyczajną sesją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Jako samorządowcy z różnych części Dolnego Śląska od początku deklarowaliśmy, że nasz projekt nie jest przygotowywany przeciwko komukolwiek. Stowarzyszyliśmy się za pewną ważną „Wspólną Sprawą”, za myśleniem o Dolnym Śląsku jako o wspólnocie, za przywróceniem fundamentalnych zasad w życiu publicznym, za staniem na straży transparentności wydatkowania środków unijnych i rządowych, a nade wszystko - bo o tym w istocie mówią wymienione działania - za myśleniem na pierwszym miejscu o dobru naszych mieszkańców.

Dzisiaj to Wy stajecie przed wyjątkową szansą dania wyrazu takiemu właśnie wspólnotowemu myśleniu. Dzisiaj, w trudnym czasie pandemii, w którym wszyscy myślimy o programach odbudowy gospodarek lokalnych i krajowej. Dzisiaj, kiedy wszyscy widzimy dużą nieprzejrzystość działań władzy centralnej, każdy projekt zwiększający samorządową kontrolę nad wydatkowaniem środków centralnych ma wyjątkowe znaczenie.

Zbudowanie wokół idei demokratycznego, niezależnego samorządu jak największej reprezentacji Dolnoślązaków jest, być może niepowtarzalną w najbliższym czasie, szansą powrotu Dolnego Śląska do grona społeczności wolnych i demokratycznych samorządów, dla których idea 21 postulatów z Gdańska ma charakter podstawy ideowej.

Zwracamy się dzisiaj do Was jako do Koleżanek i Kolegów, których złączyła silna więź społeczna. Myśląc odpowiedzialnie o naszym regionie zdecydowaliście się, tak jak my w naszych mniejszych wspólnotach, wystartować w wyborach. Program, który nieśliśmy ze sobą sprawił, że zostaliśmy obdarzeni mandatem zaufania, na który złożyły się głosy czasami kilkuset, a czasami dziesiątków tysięcy osób. Każdy z tych głosów jest równie ważny, ale jesteśmy przekonani, że także Wy myśląc o swojej samorządowej misji widzicie potrzeby również tych, którzy nie głosowali w ogóle, lub też zdecydowali się oddać głos na innych kandydatów.

Każdy z nas obejmując swój mandat, podchodził do nowej kadencji z radością i obawą. Radością z uzyskanego zaufania i obawą, aby go nie zawieść, gdy przyjdzie czas ponownej weryfikacji naszej pracy. Myślimy przecież o tym przez całe nasze kadencje, czasami z pewnym rozżaleniem konstatując, że niewiele możemy natychmiast, tu i teraz, zdziałać. Dzisiaj stajecie przed szansą na bardzo konstruktywne działanie. Działanie, które realnie poprawi samorządność na Dolnym Śląsku. Do takiego działania zachęcamy Was z całą mocą, deklarując, że Wasza pro-samorządowa decyzja znajdzie poparcie w naszych lokalnych wspólnotach.

Wierząc w Waszą odpowiedzialność i myślenie „za” na Dolnym Śląsku, przesyłamy samorządowe pozdrowienia

Zarząd Stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa

Do pobrania