Biała księga u Prezydenta RP, który zapowiedział powołanie specjalnego zespołu.

Biała księga u Prezydenta RP, który zapowiedział powołanie specjalnego zespołu.

Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia, Jacek Karnowski - prezydent Sopotu i Elżbieta Polak - marszałek województwa lubuskiego przekazali w poniedziałek prezydentowi Andrzejowi Dudzie białą księgę, owoc obrad Samorządowego Okrągłego Stołu, który w maju odbył się we Wrocławiu. Wcześniej zestaw wypracowanych rekomendacji i niezbędnych zmian prawnych w związku z przyjęciem przez Polskę 3 mln uchodźców z Ukrainy trafił do Senatu RP.

Biała Księga to 222 strony wspomnianych rekomendacji. – Znalazły się w niej bardzo konkretne zmiany w przepisach, które należy jak najszybciej implementować do polskiego porządku prawnego. A drugi wątek to finanse, ponieważ poprzez liczne zmiany podatkowe samorządy zostały dość istotne osłabione. Bez środków krajowych i europejskich realizacja tych postulatów nie będzie możliwa. Mamy dziś w kraju kilka milionów Ukraińców i część z nich pozostanie z nami dłużej. Chcemy zatem utrzymać jakość świadczonych usług komunalnych na dotychczasowym poziomie, a jednocześnie uniknąć napięć społecznych. Cieszę się, że nasze postulaty spotkały się z dobrym przyjęciem przez pana prezydenta. Ustaliśmy, że powołamy także specjalny, wspólny zespół, który zajmie się na bazie tego dokumentu wypracowywaniem bardzo konkretnych rozwiązań legislacyjnych - podkreślał Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, podczas dzisiejszego briefingu przed Pałacem Prezydenckim, po przekazaniu białej księgi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Elżbieta Polak zwróciła natomiast uwagę, że biała księga ma kapitalne znaczenie, ponieważ powstała na podstawie rzetelnej diagnozy. – Jako organy prowadzące szpitale jesteśmy za zwiększeniem finansowania jednostek ochrony zdrowia, ale też za stworzeniem warunków do szybszego zatrudniania lekarzy, pielęgniarek czy nauczycieli. Nostryfikacja dyplomów trwa zbyt długo– przekonywała marszałek województwa lubuskiego.

Jacek Karnowski: - Bardzo dobre spotkanie. Poruszaliśmy problemy integracji, oświaty, konieczności zapewnienia miejsc dla dodatkowych uczniów będących obecnie poza system oświaty. Umówiliśmy się też na kolejne spotkanie – przekazał prezydent Sopotu i jednocześnie prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

Hala Stulecia gościła uczestników Samorządowego Okrągłego Stołu w dniach 8-9 maja, jednak prace nad rekomendacjami rozpoczęły się kilka tygodni wcześniej. Zestaw propozycji przygotowało ponad 120 ekspertów, samorządowców, a także przedstawicieli NGO, świata nauki i biznesu, którzy pracowali nad ośmioma obszarami, m.in. rynkiem pracy, mieszkalnictwem, edukacją i nauką, bezpieczeństwem, finansami czy legislacją.

W samych obradach brało udział około 500 osób, m.in. reprezentanci Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, Pracodawców RP, Fundacji Ukraina, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Konfederacji Lewiatan czy Polskiej Akademii Nauk. Udział w wydarzeniu wzięli też przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji takich jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja im. Stefana Batorego, rektorzy uczelni, członkowie Parlamentu i Komisji Europejskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezydenta RP.