#DolnyŚląskWspólnaSprawa – od roku wspólnie dla mieszkańców naszych małych ojczyzn

#DolnyŚląskWspólnaSprawa – od roku wspólnie dla mieszkańców naszych małych ojczyzn

„Jako ci, którym mieszkańcy naszych lokalnych wspólnot powierzyli szczególną troskę o przyszłość Dolnego Śląska, chcemy stale wzmacniać piękno i siłę naszego Regionu, jego atrakcyjność jako dobrego miejsca do życia, do pracy, do wypoczynku. Chcemy to robić wspólnie. W dialogu, partnerstwie i stałej współpracy. Dolny Śląsk oraz wspólne działanie – oto nasze dwie najważniejsze wartości. Dlatego zbieramy się pod szyldem: Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa.”

Dokładnie rok temu, 1 marca 2021 r. we Wrocławiu dolnośląscy samorządowcy powołali do życia Stowarzyszenie Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa. Zgromadzeni w tym dniu na Stadionie Miejskim prezydenci, burmistrzowie i wójtowie postawili na współpracę, której głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców małych ojczyzn na Dolnym Śląsku oraz wspólne przeciwdziałanie centralistycznym działaniom państwa osłabiającym samorząd terytorialny. W dniu swoich pierwszych urodzin Stowarzyszenie liczy 125 samorządowców reprezentujących blisko 60% mieszkańców Dolnego Śląska i jest jednym z najsilniejszych ruchów samorządowych w Polsce.

To był niezwykle aktywny rok w życiu Stowarzyszenia. W jego trakcie zorganizowano kilkadziesiąt spotkań, warsztatów, briefiengów, konferencji prasowych, wydano kilkadziesiąt oświadczeń, stanowisk, apeli, listów, brano udział w wielu konsultacjach. Stowarzyszenie było aktywne i zabierało głos wszędzie tam, gdzie ważyły się kluczowe decyzje dla przyszłości mieszkańców naszych małych ojczyzn. Przypomnijmy, jakie najważniejsze wydarzenia miały miejsce w pierwszym roku działalności.

Już w pierwszych tygodniach działalności przedstawiciele Stowarzyszenia aktywnie zabiegali o zwiększenie środków europejskich dla województwa dolnośląskiego. Pierwotna propozycja rządu zakładała, że Dolny Śląsk miałby otrzymać, aż o 60 proc. mniej pieniędzy unijnych niż w poprzedniej perspektywie, pieniędzy niezwykle ważnych dla rozwoju naszego regionu. Niemal 50 samorządowców skierowało list do Premiera RP Mateusza Morawieckiego z apelem o zwiększenie środków przeznaczonych na RPO dla regionu do 2,25 mld euro. Dzięki interwencji Stowarzyszenia, Dolny Śląsk otrzyma w sumie ponad 2,2 mld euro (ponad 10 mld złotych) w budżecie unijnym na lata 2021-2027, co pozwoli na dalszy rozwój regionu. To tylko pokazuje, że współpraca i presja mają sens!

Ostatnie miesiące w kontekście polityki samorządowej państwa zostały zdominowane przez protesty samorządów, które przeciwstawiały się skutkom rządowego programu Polski Ład, który z jednej strony destabilizuje finanse JST, z drugiej ingeruje w ich niezależności i swobodę decyzyjną. Od momentu pojawienia się pierwszych założeń tego programu, Stowarzyszenie Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa sprzeciwiało się szkodliwym dla JST rozwiązaniom, m.in. współorganizując manifestację samorządowców, którzy bardzo licznie 13 października 2021 r. na ulicy Warszawy wspólnie protestowali przeciwko destrukcyjnej dla samorządów i ich mieszkańców polityce rządu. W zgromadzeniu uczestniczyło ponad tysiąc prezydentów, burmistrzów, wójtów, sołtysów, radnych i samorządowców różnego szczebla z całej Polski.

W ostatnich tygodniach, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaproponował radykalne zmniejszenie środków europejskich przeznaczonych na instrumenty terytorialne – z zarządzanych w perspektywie 2014-2020 przez trzy ZIT-y kwoty 480 mln euro (EFRR), proponuje kwotę 202 mln euro do podziału na siedem instrumentów terytorialnych. Sam ZIT wrocławski miałby dostać niemal dziesięć razy mniej niż w latach 2014-2020. Wraz z ograniczeniem roli instrumentów terytorialnych zaproponowano centralizację przyznawania środków europejskich w ramach FEDŚ. Przedstawiciele Stowarzyszenia, wspólnie z samorządami zrzeszonymi w instrumentach terytorialnych reprezentujących ok. 70% mieszkańców Dolnego Śląska, zaapelowali do Zarządu Województwa o zwiększenie alokacji Funduszy Europejskich dla instrumentów terytorialnych z proponowanych 202 do 600 mln euro i zmniejszenie części środków pozakonkursowych na zadania Zarządu Województwa. Marginalizacja instrumentów terytorialnych będzie miała negatywny wpływ na rozwój tych obszarów oraz jest niezgodna z polityką Unii Europejskiej, która dąży do wydatkowania środków unijnych na poziomie jak najbliższym mieszkańcom.

Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa nie tylko zrzesza samorządowców w swoim regionie, ale także jest aktywnym uczestnikiem życia samorządowego w Polsce. W celu zwiększenia siły oddziaływania samorządów na politykę krajową oraz przeciwdziałania centralistycznym dążeniom państwa, Stowarzyszenie wraz z pozostałymi sześcioma organizacjami samorządowymi w Polsce powołało do życia 15 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie „Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski”. Jest to największa reprezentacja samorządowców w Polsce, która skupia ponad 300 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 22 mln mieszkańców polskich miast, miasteczek i metropolii.

Pierwszy rok działania Stowarzyszenia Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa pokazał, że ścisła współpraca samorządów jest kluczem do poprawy dobrobytu naszych małych ojczyzn i ich mieszkańców oraz że tylko wspólnie są w stanie bronić się przez złą polityką państwa. Dzięki niej głos małych i dużych samorządów jest równie słyszany.

 

Zarząd Stowarzyszenia
Dolny Śląsk - Wspólna Sprawa