List otwarty do Marszałka Województwa Dolnośląskiego

List otwarty do Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Szanowny Panie Marszałku,

zwracamy się do Pana poważnie zaniepokojeni sytuacją związaną z jednym ze strategicznych obiektów energetycznych naszego regionu i kryzysem pogłębiającym się przy braku reakcji władz państwowych i samorządu Dolnego Śląska. Mamy poczucie porzucenia przez rządzących odpowiedzialności za Kopalnię Turów, jej pracowników, mieszkańców zależnych od dostarczanego przez nią paliwa oraz zaniedbania relacji z naszymi partnerami z regionów przygranicznych.

Wyrok TSUE jest kolejnym kryzysem zafundowanym Dolnemu Śląskowi przez koalicję Prawa i Sprawiedliwości oraz Bezpartyjnych Samorządowców. Obserwując obecną sytuacją trudno nie zauważyć, że Zarząd Województwa, przy współudziale Rządu Prawa i Sprawiedliwości, zaniedbał politykę klimatyczną oraz transformację energetyczną naszego regionu. Bierność w tej sytuacji jest najgorszym możliwym rozwiązaniem - dzienna kara 500 000 euro (ponad 2 000 000 zł) to poważna strata dla i tak już mocno nadszarpniętego budżetu kraju. Środki te można było wykorzystać choćby dla poprawy i modernizacji infrastruktury energetycznej w regionie. Pamiętamy również, że szumnie zapowiadane środki przeznaczone na Krajowy Plan Odbudowy nadal pozostają zablokowane i Polska nie może z nich skorzystać.

Chcielibyśmy wierzyć, że decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przyspieszy negocjacje międzyrządowe oraz zwiększy aktywność Pana Marszałka i podległych Panu instytucji, w sprawie porozumienia czesko-polskiego. Kryzys nie służy zarówno samemu regionowi zgorzeleckiemu, jak i dobrym relacjom z naszymi przygranicznymi partnerami. Mediacje w tej sprawie powinny trwać od dawna, przy aktywnym udziale wszystkich rządzących regionem, tak z ramienia rządu, jak i samorządu województwa.

Żądamy, by rząd PiS i jego lokalni koalicjanci przestali traktować Dolny Śląsk jako poletko swoich niszczycielskich eksperymentów. Oczekujemy aktywności reprezentowanego przez Pana Marszałka samorządu województwa w mediacjach, a także wywierania skutecznej presji na instytucje rządowe dla jak najszybszego zażegnania sporu, w dialogu z samorządami lokalnymi i partnerami z Czech. Apatia i świadome uciekanie od problemu nie licują z powagą urzędu władz wojewódzkich.

Licząc na większą aktywność Pana Marszałka w zwalczaniu kryzysu regionalnego, deklarujemy wsparcie i pomoc w działaniach na rzecz jego rozwiązania.

z poważaniem
Stowarzyszenie Dolny Śląsk Wspólna Sprawa