List otwarty samorządowców Dolny Śląsk Wspólna Sprawa do Cezarego Przybylskiego Marszałka Województwa Dolnośląskiego

List otwarty samorządowców Dolny Śląsk Wspólna Sprawa do Cezarego Przybylskiego Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Szanowny Panie Marszałku, z zaskoczeniem przyjmujemy kolejne Pana wypowiedzi dezinformujące opinię publiczną, a także wskazujące na osobistą niechęć do znacznej części samorządowców. Personalne odniesienia nie mogą zastąpić braku merytorycznych argumentów.

Od kilku lat współrządzi Pan na Dolnym Śląsku w koalicji z PIS. W rezultacie obserwujemy regionalną odmianę centralizacji polityki i marginalizację samorządu lokalnego. Wyrazem tego jest m.in. propozycja podziału środków UE na lata 2021-2027 wg. kryteriów uzgodnionych z PiS, a nie z samorządami z Dolnego Śląska.

Wielokrotnie, niestety bez odzewu z Pańskiej strony, próbowaliśmy nawiązać dialog w tym zakresie i poprawić Wasze błędy. Dlatego także teraz zaproponujemy, w ramach konsultacji społecznych, taki podział środków UE, który sprawi, że będą one dostępne w każdej gminie i zgodnie z zasadami i priorytetami UE - bliżej obywateli, przejrzyście i sprawiedliwie, a nie z interesem PiS.

Mimo tych zaskakujących i niezachęcających do dialogu wypowiedzi, które czytamy w Pańskim liście otwartym, nadal deklarujemy współpracę oraz pomoc w takim kształtowaniu polityki regionalnej, aby wspierała równomiernie rozwój wszystkich obszarów Dolnego Śląska i odpowiadała na wyzwania przyszłości.

W imieniu Stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa:

Do pobrania