Maraton Pisania Listów Amnesty International

Maraton Pisania Listów Amnesty International

10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Niestety na całym świecie jest nadal bardzo wiele miejsc, gdzie elementarne prawa człowieka są łamane, także tuż za naszą wschodnią granicą na Białorusi.

Jako samorządowcy ze Stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa włączyliśmy się do akcji Maraton Pisania Listów Amnesty International poprzez wystosowanie apeli do władz Białorusi na rzecz Mikity Zalatarou - nastoletniego więźnia politycznego. Apelujemy o zwolnienie Mikity z więzienia i zapewnienie jemu sprawiedliwego procesu spełniającego wszelkie międzynarodowe standardy w zakresie postępowań sądowych wobec nieletnich!

Mikita Zalatarou czekał na znajomego na ulicy w miejscowości Homel, kiedy 10 sierpnia 2020 r. został przypadkowo wciągnięty w tłum uciekających przed milicją protestujących, którzy protestowali przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim. W ciągu 24 godzin cierpiący na padaczkę, wówczas 16-latek, został aresztowany przez milicję i oskarżony o rzucenie koktajlem Mołotowa. Funkcjonariusze pobili go, razili prądem, przesłuchiwali bez obecności prawnika i rodziców oraz zatrzymali w areszcie przez sześć miesięcy przed postawieniem go przed sądem. Ostatecznie postawiono jemu zarzuty "przemocy wobec funkcjonariuszy spraw wewnętrznych, nielegalnego działania z substancjami wybuchowymi oraz udziału w masowych zamieszkach”. Pomimo braku dowodów wskazujących na to, że Mikita dopuścił się jakiejkolwiek formy przemocy, został on uznany za winnego i skazany na pięć lat pozbawienia wolności. Mikita przez cały czas nie ma dostępu do odpowiednich leków na epilepsję, utrudnia się też kontakt z rodzicami. Niestety reżim Łukaszenki wybiera coraz młodsze ofiary…

Obecnie w białoruskich więzieniach przebywa około 900 więźniów politycznych, w tym wielu Białorusinów polskiego pochodzenia.

W takich sytuacjach nigdy nie możemy być obojętni.