RUCH SAMORZĄDOWY TAK! DLA POLSKI

RUCH SAMORZĄDOWY TAK! DLA POLSKI

Tylko silny głos samorządowców może powstrzymać postępującą destrukcję Polski, czas zatem na Ruch Samorządowy – podkreślają wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci z całej Polski. I łączą siły.

W Poznaniu powołano do życia stowarzyszenie „Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski”. Pod jednym szyldem zrzeszyli się liderzy siedmiu największych organizacji samorządowych (Tak! Samorządy dla Polski, Ruch Wspólna Polska, Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, Wielkopolska - Kierunek Europa, Łączy nas samorząd, Tak dla Opolskiego, Ruch Obrony Polskiej Samorządności).

- Niezależne samorządy są konieczne dla rozwoju naszego kraju. Dzisiaj potrzebujemy wspólnoty współpracy z zachowaniem zasad demokracji i praworządności. Niezbędny jest należyty dialog na linii rząd – samorząd, w formule współpracy i szacunku. Samorządy regionalne powinny być spoiwem samorządów lokalnych oraz horyzontalnie – wszystkich regionów, również regionów europejskich.– podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, szef stowarzyszenia Ruch Obrony Polskiej Samorządności.

Ruch Samorządowy skupia ponad 300 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 22 mln mieszkańców polskich miast, miasteczek i metropolii. W nadchodzących tygodniach do nowej organizacji będą dołączać kolejni samorządowcy.

- Tylko Polska budowana od dołu, od najbardziej podstawowego fundamentu jakim jest gmina, będzie silnym, niezależnym, bezpiecznym i demokratycznym krajem europejskim – podkreśla Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin. A wójt podlaskiej gminy Korycin, Mirosław Lech, dodaje: - W Ruchu Samorządowym głos małych gmin oraz wsi jest słyszany i traktowany poważnie. Tylko działając razem, duże i małe samorządy, mamy szansę na sprawiedliwy i zrównoważony rozwój naszego kraju.

Szansa na demokratyczną i bezpieczną Polskę

Samorządowcy sprzeciwiają się centralizacji władzy i odbieraniu mieszkańcom kolejnych kompetencji w decydowaniu o najbliższych im sprawach. Chcą wpływać na jakość powstającego prawa i zabezpieczyć lokalne wspólnoty przed tzw. Polskim Ładem, który doprowadzi do destrukcji samorządów.

– Nie ma wolności bez samorządności! Ostatnie lata to dramatyczne ograniczanie działalności samorządów i odbieranie przez rząd wypracowanych w naszych gminach pieniędzy. Pozbawianie nas funduszy i ograniczanie budżetów musi wpłynąć na jakość miejskich usług – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Według oficjalnych wyliczeń ministerstwa finansów samorządy stracą w wyniku tzw. Polskiego Ładu blisko 150 mld zł w ciągu dekady.

– W ciągu ostatnich trzech lat wielokrotnie pokazaliśmy, że razem możemy więcej, choćby zatrzymując wspólnie szaleństwo wyborów kopertowych, do których dążył PiS – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania – Teraz połączenie środowisk samorządowych pomoże odbić Polskę z rąk polityków, którzy nasz kraj prowadzą w kierunku przepaści.

Prezydenci, wójtowie i burmistrzowie podkreślają, że celem zjednoczenia jest wygrana sił demokratycznych w kolejnych wyborach.

– Chcemy, aby silny głos samorządu był spoiwem demokratycznych sił w Polsce. Reprezentujemy miliony mieszkańców, a złe prawo tworzone w Sejmie wpływa negatywnie na nasze lokalne wspólnoty. Czas na Ruch Samorządowy, który powstrzyma destrukcję Polski. Prowadzimy dialog z siłami prodemokratycznymi, by doprowadzić do zwycięstwa demokratycznego państwa prawa. Dzisiejsze spotkanie to wielki dzień Polski Samorządnej. Samorządowcy potrafią się jednoczyć, potrafią pracować dla swoich mieszkańców! Wierzę, że dzięki mobilizacji samorządowej i wsparciu naszych mieszkańców wróci prawo i … uczciwość - podkreśla Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prezes nowego stowarzyszenia.

Polska silna siłą samorządów

Członkowie „Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski” zaznaczają, że nowa organizacja to projekt nie „przeciw”, a „za” – demokracją, rozwojem, poprawą życia mieszkańców, państwem prawa. Nowa organizacja jest otwarta na nowych członków, bo – jak zauważa Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia – komunikacja miejska, szkoły, parki i chodniki nie mają barw partyjnych i służą każdemu niezależnie od prezentowanych poglądów.

– Przyświeca nam wizja pozytywna. Tą wizją jest Rzeczpospolita Samorządna. To o niej myśleliśmy, gdy w Gdańsku, w 2019 roku, podpisywaliśmy się pod 21 tezami. To wizja państwa administracyjnie zdecentralizowanego, ale spojonego silną tkanką społeczną. Dbajmy o stały kontakt z ludźmi. O coś, co nazywam „społecznym przytuleniem”. Permanentny dialog społeczny jest kolejną zaporą, która chroni nas przed ekstremizmem i nienawiścią. Powinien być on jedną z głównych zasad przyświecających Rzeczpospolitej Samorządnej – tłumaczy Jacek Sutryk.

„Nasze środowiska i organizacje samorządowe zobowiązują się do podjęcia szeroko zakrojonej współpracy z pozostałymi podmiotami opozycji demokratycznej o wymiarze ogólnopolskim, zmierzającej do obrony fundamentalnych zasad państwa prawa w Polsce, wywodzących się z Konstytucji RP, a w szczególności zasady pomocniczości, która jest gwarancją niezależnych samorządów, będących trwałym elementem demokratycznej Polski” – czytamy w uchwale przyjętej przez Ruch Samorządowy, którą przedstawił Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

- Pokazujemy, że można działać razem, że wspólne cele, jakimi są rozwój miast i wsi, którymi zarządzamy oraz poprawa jakości życia mieszkańców są dla nas najważniejsze. Nie ma znaczenia w jakim regionie Polski mieszkamy, jakie mamy budżety gmin, jakie partie czy ugrupowania reprezentujemy, działamy razem i potrafimy podejmować wspólne decyzje – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, a Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola dodaje: - Chcemy zmienić styl rządzenia Polską na taki, który w samorządach świetnie się sprawdza, a który na co dzień praktykujemy: blisko ludzi, dla ludzi i z myślą o ludziach.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, który został szefem Rady Programowej nowego stowarzyszenia podkreśla, że wyborach bezpośrednich mieszkańcy powierzyli samorządom troskę o przyszłość swoich lokalnych wspólnot.

- Od lat samorząd mówi jednym głosem we wszystkich ważnych sprawach, które wpływają na poprawę jakości życia naszych mieszkańców. Najwyższy czas, aby ten głos był jeszcze bardziej donośny – mówi Rafał Trzaskowski. - Mamy dość niszczenia Polski, demokracji, edukacji oraz samorządu. Jesteśmy silni i mamy zaufanie naszych mieszkańców, dlatego chcemy to zmienić – zaznacza.

„Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski” to największa organizacja zrzeszająca polskich samorządowców ze wszystkich województw. Założyciele Ruchu Samorządowego reprezentują regionalne organizacje zrzeszające m.in. 5 marszałków województw, 51 prezydentów, 60 burmistrzów i 51 wójtów.

Samorządowcy zaprezentowali postulaty programowe: Demokratyczna szkoła, Zielony samorząd, Zdrowie, Fundusz Rozwoju Polski Lokalnej, Wspólnoty o sobie, Stabilne budżety.

Przyjęto także uchwałę w sprawie podjęcia wspólnych działań środowisk demokratycznych, których głównym celem będzie dialog ze wszystkimi ugrupowaniami parlamentarnej i pozaparlamentarnej opozycji demokratycznej prowadzący do wypracowania optymalnej konfiguracji wyborczej, najlepiej wspólnego startu, maksymalizującego szansę zwycięstwa sił demokratycznych podczas najbliższych wyborów i koordynacji działań przed i w trakcie kampanii wyborczej.

Walne Zebranie Stowarzyszenia wybrało władze stowarzyszenia i powołało Zarząd i Radę Polityczną. Prezesem Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski jest Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Poniżej skład władz nowego ruchu.

Zarząd „Ruch Samorządowego TAK! Dla Polski”

Rada Polityczna „Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski”