Samorządowy Okrągły Stół w sprawie uchodźców z Ukrainy

Samorządowy Okrągły Stół w sprawie uchodźców z Ukrainy

8 i 9 maja we Wrocławiu zorganizowane zostanie ogólnopolskie spotkanie kilkuset samorządowców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli Rządu, partnerów z Ukrainy, świata biznesu i nauki. Rozmowy, w trakcie których wypracowane zostaną rekomendacje dla strony rządzącej związane będą z funkcjonowaniem polskich miast po przyjęciu ponad 3 mln obywateli z Ukrainy. Wydarzenie odbędzie się pod kopułą Hali Stulecia, a zaproszenie do obrad przy 52-osobowym Okrągłym Stole otrzymało kilkudziesięciu partnerów wydarzenia.

Skala wyzwań jest największa od dziesięcioleci

Szacuje się, że jeszcze przed wybuchem wojny we Wrocławiu żyło, pracowało i uczyło się ponad 100 tysięcy obywateli Ukrainy. Od 24 lutego, gry rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, do stolicy Dolnego Śląska przybyło kolejnych kilkadziesiąt tysięcy osób.

A jeszcze więcej przez Wrocław przejechało. Codziennie na Dworzec Główny PKP przyjeżdżało nawet 7 tysięcy osób. Od początku pojawiło się w tym miejscu ponad 150 tysięcy ludzi. Według danych straży granicznej przed wojną do Polski uciekło ponad 3,1 mln osób - w zdecydowanej większości kobiety i dzieci.

I część z nich w Polsce zostanie. Dlatego tak ważne jest wypracowanie wspólnego stanowiska oraz długofalowej polityki, która pozwoli Ukraińcom oraz Polakom jak najlepiej dostosować się do nowej rzeczywistości.

Samorządowy Okrągły Stół we Wrocławiu

9 maja o godz. 11.00 w Hali Stulecia do Samorządowego Okrągłego Stołu zasiądą przedstawiciele m.in. Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Ruchu Samorządowy TAK! Dla Polski, Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, Pracodawców RP, Fundacji Ukraina, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Konfederacji Lewiatan czy UNICEFu, Polskiej Akcji Humanitarnej czy PAN.

Udział zapowiedzieli także przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji im. Stefana Batorego, rektorzy uczelni, Parlamentu i Komisji Europejskiej czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zaproszenia wystosowane zostały także do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałków: Sejmu i Senatu.

“Musimy być gotowi na pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy zostaną z nami przynajmniej przez kilka lat - są to przede wszystkim kobiety i dzieci. Wspólnie z partnerami ukraińskimi, stroną społeczną, korporacjami samorządowymi, światem biznesu i nauki, zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy o potrzebie systemowego oraz długotrwałego wsparcia. Chcemy razem wypracować modele dobrych praktyk, a także przedstawić konieczne zmiany w przepisach prawa, które pozwolą odpowiedzieć na wyzwania, z jakimi mierzymy się i będziemy się mierzyć w najbliższych miesiącach oraz latach” - mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Osiem obszarów z rekomendacjami

Dzień wcześniej (8 maja) partnerzy wydarzenia spotkają się na stadionie miejskim Tarczyński Arena, gdzie wstępne rekomendacje opracowywane będą w podziale na 8 podstolików tematycznych: Integracja społeczna i działania obywatelskie, Rynek pracy i gospodarka, Mieszkalnictwo, Edukacja i nauka, Finanse i Legislacja, Bezpieczeństwo i cyberbezpieczenstwo, Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, Wsparcie Ukrainy.

W skład każdego podstolika wchodzi kilkunastu ekspertów, samorządowców, przedstawicieli NGO. Prace merytoryczne już trwają – koordynatorzy stolików organizują prace zdalne w swoich obszarach.

- Wyzwania z jakimi mierzymy się w związku z przyjazdem ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy dotykają każdego obszaru naszego życia, dlatego możliwość pracy nad rekomendacjami dla rządzących jest niezwykle cenna. Wrocław będzie w tych dniach samorządową stolicą Polski i mam nadzieję, że efekt naszych prac przyjęty będzie przez rządzących jako drogowskaz do dalszych działań – mówi prof. Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i koordynator podstolika pn. Wsparcie Ukrainy.

Czas na konkretne rozwiązania systemowe

Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski – największej polskiej organizacji zrzeszającej ok. 450 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 22 mln mieszkańców polskich miast, miasteczek i metropolii.

“Niepewność, tymczasowość i zawieszenie - z tym mierzą się dziś nasi nowi mieszkańcy z Ukrainy. Jako Polacy robimy wszystko, aby zapewnić im godne warunki życia. Jako samorządowcy czy organizacje pozarządowe wykonujemy codzienną, tytaniczną wręcz pracę, ale potrzebujemy rozwiązań systemowych, które muszą zostać wypracowane natychmiast! Czas na spontaniczne działania minął. Jestem przekonany, że w tak szerokim gronie wspólnie przygotujemy rozwiązania, które będziemy mogli sukcesywnie wdrażać na poziomie centralnym i lokalnym. Z taką wiarą siadamy do rozmów” - mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

Samorządowy Okrągły Stół - ramowy program spotkania

Niedziela, 8 maja 2022, Stadion Miejski Tarczyński Arena

15.00 PHOTO OPP dla mediów - OFICJALNE OTWARCIE WYDARZENIA
15.30 rozpoczęcie prac w ośmiu podstolikach.


Dyskusja i praca w kilkunastoosobowych składach stolikowych przebiegać będzie wokół tematów:

1. Integracja społeczna i działania
2. Rynek pracy i gospodarka
3. Mieszkalnictwo
4. Edukacja i nauka
5. Finanse i legislacja
6. Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo
7. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
8. Wsparcie Ukrainy

Poniedziałek, 9 maja 2022, Hala Stulecia

• 10.30 Briefing prasowy przed Halą Stulecia
• 11.00 – 11.10 Otwarcie wydarzenia przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka
• 11.10 – 11.30 Wystąpienia przedstawicieli Ukrainy, zaproszonych gości oraz partnerów wydarzenia
• 11.30 – 11.50 Sytuacja uchodźcza i pomoc lokalna – informacja samorządów
• 11.50 – 12.10 Systemowa pomoc Ukrainie i kwestia integracji społecznej – informacja organizacji pozarządowych
• 12.15 – 14.30 Obrady Samorządowego Okrągłego Stołu (podsumowanie prac roboczych w podstolikach, dyskusja, zgłaszanie postulatów i wniosków dla dalszych prac, uzgodnienie głównych tez do „białej księgi” , prezentacja finału prac).
• 14.45 Konferencja prasowa