Stanowisko DSWS: Razem do wyborów!

Stanowisko DSWS: Razem do wyborów!

Samorządy i senatorowie: razem do wyborów!

Senacki Zespół Samorządowy oraz lokalne, regionalne i ogólnopolskie stowarzyszenia samorządowe będą wspólnie przygotowywać inicjatywy legislacyjne. Wszystko po to by rozwijać polski samorząd i podnosić jakość życia Polek i Polaków.

- Chcemy przedstawiać konkretne propozycje i rozwiązania dla problemów i wyzwań z jakimi mierzą się mieszkańcy naszych małych ojczyzn. Jako osoby wywodzące się z samorządów jednoznacznie uważamy, że polskiej debacie publicznej potrzebne są konkretne propozycje zmian, a nie dalsze jałowe i zastępcze partyjne spory – tak o przyczynach podpisanego porozumienia mówi Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia stojący na czele stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa.

Porozumienie z Senackim Zespołem Samorządowym podpisały cztery stowarzyszenia samorządowe: Samorządy dla Polski, Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, Wielkopolska –Kierunek Europa oraz Łączy Nas Samorząd.

- Jednoczymy się, żeby pójść do wyborów. Sytuacja w kraju jest wyjątkowa: samorządy są dzielone i marginalizowane. Rząd robi wszystko, żeby skłócić i podzielić samorządy. Przykład: pieniądze rozdawane są tam gdzie jest logo PiS. A to pieniądze wszystkich Polaków. Idziemy po was! Idziemy po władzę, idziemy po to, żeby bronić samorządu. Naszym celem są wybory i powrót do normalności – mówił podczas konferencji w Senacie senator Wadim Tyszkiewicz.

„(...) z dużym niepokojem obserwujemy postępującą centralizację Polski – coraz liczniejsze przypadki odbierania społecznościom lokalnym prawa do decydowania o swoich sprawach oraz o wypracowanych przez mieszkańców dochodach. Nie zgadzamy się na podporządkowywanie coraz większych obszarów życia – nie tyle administracji centralnej – co wręcz ideologii oraz interesom jednej partii” – napisali w porozumieniu sygnatariusze porozumienia.

- Na tym polu współpracy z samorządowcami możemy wiele zdziałać. Angażując się w następne wybory samorządowe, parlamentarne będziemy mogli obronić ten model demokracji i samorządu – mówił Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania stojący na czele stowarzyszenia Wielkopolska –Kierunek Europa.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązują się do współpracy w przygotowywaniu senackich inicjatyw legislacyjnych, które służyć będą rozwojowi polskiej samorządności, oraz dalszej poprawie jakości życia w polskich gminach i miastach. Jednocześnie deklarują otwartość na współpracę z innych stowarzyszeniami samorządowymi.

- Chcemy zjednoczyć wszystkie siły prodemokratyczne do wyborów samorządowych, senackich i sejmowych. Chcemy wspólnie odbudować samorząd w Polsce - przykład Rzeszowa pokazuje, ze jedność jest możliwa. Pokazuje, ze można wygrywać wybory w każdym regionie. Chcemy te wybory wygrywać dla naszych mieszkańców i samorządów – zaznaczył prezydent Sopotu Jacek Karnowski i prezes stowarzyszenia Samorządy dla Polski.

Do pobrania