Stanowisko Stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa ws. uwag Komisji Europejskiej do regionalnego programu Dolnego Śląska na lata 2021-2027

Stanowisko Stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa ws. uwag Komisji Europejskiej do regionalnego programu Dolnego Śląska na lata 2021-2027

Komisja Europejska w piśmie z dnia 5.11.2021 zwraca uwagę Cezaremu Przybylskiemu, Marszałkowi Województwa na nieprawidłowy tryb konstruowania regionalnego programu na lata 2021-2027 dla Dolnego Śląska.

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej w swoim piśmie podkreśla deficyt transparentności oraz brak konsultacji w procesie tworzenia programu przez Cezarego Przybylskiego.

Dyrektor Christopher Todd z DG Regio przypomina Marszałkowi Dolnego Śląska obowiązujące zasady. Te najważniejsze z naruszonych to:

W opinii Stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa Marszałek Województwa od samego początku konstruowania nowego programu nie spełnia ww. zasad. Niechlubnym przykładem może być mogą być 32 miliony złotych ze środków unijnych, przekazane przez Cezarego Przybylskiego na organizację, będącą jego politycznym zapleczem. Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, bo o nim mowa, otrzymało od Marszałka dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt pn. "Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej".

Dotychczas Stowarzyszenie "zasłynęło" z organizacji kampanii billboardowej, która promowała "bezpartyjny samorząd" (doniesienie do prokuratury złożyła w tej sprawie dolnośląska lewica) oraz z bycia "przechowalnią działaczy Bezpartyjnych Samorządowców" - zatrudnienie, w niejasnych dla członków Stowarzyszenia okolicznościach, zdobyli tam prominentni działacze Bezpartyjnych Samorządowców, o czym możemy dowiedzieć się z artykułów prasowych i sprawozdań organizacji.

Patrząc na list przedstawiciela Komisji Europejskiej trudno nie odnieść wrażenia, że standardy dzielenia środków przez Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, nie odbiegają od tych prezentowanych przez jego koalicyjnego partnera w regionie – PiS. Z pewnością odbiegają od standardów samorządowych i bezpartyjności, którą marszałek Cezary Przybylski zwykł szafować w swoich wypowiedziach.

Zaniepokojeni kolejnymi niejasnymi działaniami marszałka Cezarego Przybylskiego i jego środowiska, przedstawiciele DSWS będą w dalszym ciągu domagać się przywrócenia wymaganej przez Komisję Europejską transparentności procesu i objęcia go specjalnym nadzorem Komisji. Deklarujemy równocześnie gotowość do prowadzenia partnerskiego dialogu z marszałkiem Cezarym Przybylskim na temat przyszłej perspektywy finansowej UE dla Dolnego Śląska – niezmiennie wierzymy, że przyszłość Dolnego Śląska, jego równomierny rozwój i konkurencyjność w kraju i w Europie to nasza wspólna sprawa.

Zarząd Stowarzyszenia

Dolny Śląsk Wspólna Sprawa