Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa w sprawie decyzji TSUE dotyczącej kopalni "Turów"

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa w sprawie decyzji TSUE dotyczącej kopalni "Turów"

Stowarzyszenie „Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa” wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, jaka powstała po decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazującej natychmiastowe zaprzestanie wydobycia w Kopalni Węgla Brunatnego „TURÓW” w Bogatyni.

Skutki tej decyzji mogą przynieść szkody nie do oszacowania w całej gospodarce Polski, a przede wszystkim w obszarze energetyki, bowiem następstwem będzie unieruchomienie Elektrowni „TURÓW” zasilanej przez Kopalnię.

Wzywamy Rząd RP do podjęcia rzeczowych rozmów z Rządem Republiki Czeskiej w przeświadczeniu, że tylko dialog i poszanowanie prawa może być płaszczyzną porozumienia, a wynegocjowany, racjonalny kompromis sprawi, że zostaną uszanowane interesy – prawne i faktyczne - obu stron.

W wyniku wielomiesięcznych zaniedbań Rządu RP i lekceważenia postulatów strony czeskiej problem objawił się w dramatycznej postaci. Pomimo wysokiego poziomu emocji i gorących komentarzy politycznych nadal widzimy możliwość na tyle daleko posuniętych działań koncyliacyjnych, by zapobiec ostatecznym rozstrzygnięciom, które – w świetle decyzji TSUE – przyniosą trudne do przewidzenia szkody dla gospodarki Polski. Co ważniejsze – w konsekwencji stworzą na całe lata problemy w porozumiewaniu się rządów i społeczności obu krajów, czego trzeba uniknąć ponosząc niezbędne koszty kompromisowych rozstrzygnięć.

Do pobrania