Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa” ws. Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa” ws. Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa zwraca się z apelem do władz Samorządu Województwa Dolnośląskiego o uwzględnienie racji przedstawionych przez Młodzieżowych Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i rozpatrzenie ich postulatów w procesie tworzenia Statutu MSWD.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego to jedna z pierwszych tego typu instytucji w kraju, powołany w 2013 roku jako efekt współpracy władz Województwa Dolnośląskiego ze środowiskami reprezentującymi młodzież w naszym regionie. Przez wiele lat był stawiany za wzór dla innych tego typu instytucji – jego powołanie zależało od dobrej woli władz regionu – samorządy województwa nie były ówcześnie zobligowane do prowadzenia i finansowania rad młodzieżowych na tym szczeblu samorządu.

W trakcie spotkań z samorządowcami oraz Radnymi Województwa, przedstawiciele MSWD podkreślali, że zależy im na dalszym rozwoju instytucji oraz zapewnieniu jak największego pluralizmu w procesie wyboru Młodzieżowych Radnych Województwa. Arbitralne tworzenie statutu przez administrację, z pominięciem postulatów środowiska, to najgorsza lekcja samorządności, którą można zorganizować młodzieży.

W imieniu Samorządowców zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, zwracamy się do Radnych Województwa o przychylenie się do wniosków Młodzieżowych Radnych i wsparcie przygotowanych przez nich poprawek do proponowanego Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto apelujemy do Zarządu Województwa o powrót do realizacji polityki młodzieżowej z lat 2013 – 2018, kiedy to zarówno środki finansowe, jak i atencja poświęcana postulatom młodzieży były na właściwym poziomie. W szczytowym okresie realizacji „Polityki Młodzieżowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego” (lata 2014/2015) na działalność organizacji działających na rzecz środowisk młodzieżowych Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczał środki w wysokości 1,5 miliona złotych. Marszałka reprezentował także specjalny Pełnomocnik ds. młodzieży, który posiadał samodzielne stanowisko, nie łącząc funkcji z innymi obowiązkami. W roku 2021 na działalność młodzieży, w tym Młodzieżowego Sejmiku, Zarząd Województwa postanowił przeznaczyć wyłącznie 188 000 zł.

Zarząd Stowarzyszenia

Dolny Śląsk Wspólna Sprawa

Do pobrania